Пресичане на средната линия на тялото

Средната линия на нашето тяло е въображаемата линия, която минава от главата до пръстите на краката ни, разделяйки телата ни в центъра на две части – лява и дясна. Пресичането на средната линия е много важно за развитието на училищните умения. Ключов елемент е за бъдещите успехи в класната стая.

Стимулирането на детето да пресече средната линия докато расте е много важно за развитието на мозъка му. Дейностите, свързани с това, в последствие са част от развитието на по-сложни умения за обучение като говор, език, ръкопис, четене, проследяване на обекти, математическа последователност, сензорна интеграция, осъзнаване на тялото и други важни умения за аналитично мислене. Пресичането също така е важно за подпомагане на децата да задържат информация, подобрява вниманието и фокуса и им позволява да слушат учителя, докато дава указания.

Пресичането на средната линия на тялото помага още и за развитието на двете мозъчни хемисфери. Ако детето работи само в лявото или дясното пространство се губи баланса в развитието на двете мозъчни половини. Стратегиите за учене, които идват естествено за някои деца (организиране на мисли на хартия, съсредоточаване, писане, разбиране и седене неподвижно на стол), може да не са толкова лесни за други, които не могат да пресичат средната линия.

Как да разберем дали детето не може да премине средната линия? Ако детето не може да премине средната линия, може да видите някои от следните признаци:

  • Извършва дейности с дясната ръка от дясната страна на тялото и извършва дейности с левия крак от лявата страна на тялото;
  • Има проблеми с проследяването на думи от дясно наляво;
  • Лоша фина моторика (захват на молив, ръкопис, несръчност);
  • Често сменя ръцете и краката при спорт и изпълнение на различни дейности, подава си предмети от едната ръка в другата докато изпълнява действието;
  • Имало е забавяне в развитието като дете (пълзене, скачане, прескачане);
  • Лош мускулен тонус (врат, ръце, крака) и баланс, координация;
  • Сменя ръцете при рисуване, моделиране, оцветяване;
  • Пресичане на средната линия с помощта на ръцете си.

Ако детето има затруднения с пресичането на средната линия, има някои игри, които можете да правите у дома, за да помогнете за подобряване на латерализацията. Представяме Ви някои от тях

1. Упражнения, свързани с ръцете:
Упражненията за пресичане на средната линия на тялото могат да бъдат забавни и под формата на игра.

Седнете с детето си на пода или мека повърхност и играйте игри с пляскане на ръцете, които може да са придружени от песен. Направете пляскащите движения пред детето, които вървят с упражнението за пресичане на средната линия и с римушката/песничката.

Друг вариант на играта е с кръгови ластици за упражнения. Дайте на детето ви да вземе разтегливата лента с двете си ръце и да пренесе дясната ръка над главата си към лявата страна на тялото. След това му помогнете да прехвърли ръцете си от другата страна на тялото с помощта на същото упражнение. Продължете да го изпълнявате, докато детето не преодолее трудностите с пресичането на средната линия.

Може да усложните играта с движение напред и назад по определено трасе. След това да усложните и с контралатерални (противоположни) движения на краката.

Докато детето пресича средната линия с ръце, помолете го да вдигне противоположния си крак и да балансира за няколко секунди, а след това на другия си крак и да прехвърли ластичната лента от другата страна на тялото си. Същото упражнение можете да се извършвате и на седнали на пода. За да го демонстрирате е добре вие да седнете до него.

Когато детето овладее варианта на упражнението, седейки на пода, добавете и краката към него. Докато сменя ръцете си, помолете го да повдигне едното коляно от земята и да сменя краката си, докато сменя ръцете си. Уверете се, че противоположният крак работи с противоположната ръка.

За допълнително предизвикателство помолете детето да завърши дейността с ръце, докато придвижва седалището си по пода. Това ще изгради и мускулите на торса, докато работите за пресичане средната линия.

2. Упражнения за кръстосване на средната линия с помощта на краката:
След като детето овладее упражненията с ръцете, вече можете да пресечете средната линия с краката и стъпалата, като използвате тези дейности по-долу.

Разходка с кръстосани крака
Демонстрирайте на детето да започне със събрани крака и му помогнете да пресече десния си крак през левия. Когато отново събере краката си заедно, сега го помолете да кръстоса десния крак зад левия (модел отпред назад). Направете това упражнение по продължение на пода. Когато детето извърши дейността в едната посока е важно да се върне в обратната посока, използвайки срещуположната страна на тялото си.

Повдигане на крака и топка
Това упражнение може да бъде трудно за по-малките деца, така че може да се наложи да го тренирате. Започнете като дадете на детето да държи топката в дясната си ръка. После нека прехвърли топката под сгънатия в коляното и повдигнат ляв крак с помощта на дясната си ръка. Когато завърти топката от дясно на ляво, детето поема топката в лявата си ръка и я прехвърля под десния си крак.

.