Терапия със слушалки Forbrain

Слушалките Forbrain. Какво представляват те? 🎧

Слушалките използват костната проводимост, за да подобрят звуковата перцепция на собствения глас, подобряват речевата продукция, вниманието и паметта.

В логопедичната терапия ще ни бъдат полезни при:
– постановка на звукове при невербални деца или при труднопроговарящи деца;
– деца от аутистичен спектър;
– диспраксия и езикови нарушения;
– артикулиране на правилни звукове (изграждане на по-добър самоконтрол и самокорекция за правилно произношение);
– фонологично осъзнаване – по-доброто разграничаване на звуковете по признак звучен-беззвучен, както и всички фонологични процеси в предучилищна възраст, необходими за доброто овладяване на писмения език в 1 клас;
– флуентност на речта – при нарушения от типа на заекване;
– нужда от подобряване на внимание, концентрация, сензорна интеграция;
– подобряване на вербална памет;
– подобряване на процесите четене и писане, скорост на четене.

Повече можете да прочетете на: https://www.forbrain.com/