Дискалкулия и математическа тревожност

През изминалия уикенд, екипът на Логопедичен кабинет Мерида премина обучението „Иновативни подходи при работа с деца с дискалкулия, математическа тревожност и затруднения в обучението“ към ЛЦ Говори с мен и с обучител Дороти Берова.

Изключително сме доволни от представеното съдържание, интересните игри и подходи, които бяха представени и нямаме търпение да започнем да прилагаме наученото в терапевтичната работа.

Какво е дискалкулията? От латински означава извършване на изчисления. Децата, които страдат от това нарушение имат неспособност да решават елементарни математически задачи. Първите маркери на дискалкулия се появяват в най-ранна възраст. В предучилищна възраст тези деца се затрудняват в сортирането на фигури по определени признаци, трудно нареждат пъзели, не обичат да играят бордови игри. Децата започват да броят в по-късна възраст; затрудняват се в съставянето на числа; трудно възприемат числови модели; броят на пръсти; има невъзможност за визуализиране и представяне на малко и голямо количество; при писане на числа разместват местата на цифрите; трудно запомнят дати и срокове.

Какво е математическата тревожност? Някои хора се чувстват много нервни, когато от тях се изисква да решават математически задачи. Нервността е реакция на ситуацията, която всъщност не е страшна. Математическата тревожност може да се прояви в началното обучение, когато децата се сблъскват с изучаването на числата или в по-горни класове, когато се сблъскат с негативни ситуации и емоции, обвързани с математиката.

А при кои нарушения ще ни бъдат полезни новите знания?

  • дискалкулия – изолирано нарушение на математическите способности, или в комплекса на дислексичното нарушение;
  • усвояване на математически способности при деца от аутистичен спектър;
  • усвояване на математически способности при деца със специални образователни потребности;
  • опростяване на материала по математика, при деца с нарушение в разбирането;
  • предучилищна подготовка и запознаване с цифри и числа;