Логопедична терапия

След проведената логопедична диагностика, предстои и логопедичната терапия. 

Оптимално за стимулирането на детското развитие, логопедичната терапия се провежда между 2 и 4 пъти седмично по 50 минути или спрямо индивидуалните нужди на детето. Тя следва предварително изготвен и съгласуван с родителите терапевтичен план с поставени краткосрочни и дългосрочни цели. Водещи са силните страни на детето и уменията му за учене чрез игра. Запознаваме се с интересите на всяко дете и ги използваме за основа при работата върху затрудненията и дефицитите.

Продължителността на логопедичната терапия зависи от индивидуалните умения на всяко дете за компенсация, личната мотивация и тази на родителите, редовните посещения.

Услуги на логопедичен кабинет Мерида

Логопедична консултация

При възникнали въпроси относно развитието на Вашето дете, не се колебайте да запишете час за консултация!

Логопедична диагностика

Оценка на уменията на детето с помощта на нормирани тестови батерии.

Логопедична терапия

Индивидуални занимания спрямо нуждите на детето.