Екип

Ати

Името ми е Атанаска, но и малки и големи ме наричат Ати.
За мен да си логопед, не е просто професия, а призвание. През 2013 г., когато записах „Логопедия“ във ФНОИ на СУ „Св. Климент Охридски“, започна моето начинание в логопедичните среди. Там завърших своята бакалавърска и магистърска степен.
През 2017 г. стартирах своята практика, като съм била член от екипа на различни институции, и така съм имала възможността да се запозная и да работя с богата гама от случаи.
Интересите ми са насочени към ранно детско развитие, хранителни механизми и орално-моторни умения, терапия на нарушения на артикулацията и езикови нарушения, нарушения на сензорната интеграция, нарушения от аутистичния спектър, предизвикателства при овладяването на академичните умения и обучителни затруднения.

Това което ме дефинира като терапевт, е силната ми мотивация и постоянния ми стремеж да обогатявам своите професионални познания и умения, за да бъда максимално полезна на семействата, с които работя и да им окажа възможно най-добра професионална подкрепа.
С тази цел посещавам различни семинари, сертификационни обучения и курсове:

 • Скрининг тест за детско развитие DENVER II
 • Приказнотерапия
 • Терапевтични статегии в логопедичната работа при деца с нарушения в сензорната
  преработка и двигателното планиране
 • Изследване на фонологичното осъзнаване и бързо серийно назоваване като предиктори за нарушенията на четенето при деца и ученици от 4 до 7 години чрез каритнен тест за фонологично осъзнаване
 • Първа помощ при бебета и деца
 • Тестова батерия за оценка на дислексия на развитието DDE-2
 • RMTi, Ритмични движения при училищна готовност
 • RMTi, Ритмични движение: Ниво 1 – Фокус, организация, разбиране
 • RMTi, Ритмични движения: Ниво 2 – Eмоции, памет, поведение
 • Техники за масаж и стимулация на лицевата, оралната и артикулаторната моторика
 • Отражение на психомоторните и очно-моторните нарушения върху изграждането на
  комуникативните системи
 • Тест Диагностика и превенция на езика 3-4 г.

Ина

Аз съм Ина Тодорова. Завършила съм бакалавър Логопедия в Софийски университет Св. Климент Охридски. В момента следвам магистърска степен Езикова и речева патология в Нов Български университет.
Удовлетворението от работата с деца и техните усмивки, проследяването на напредъка от съвместната работа са част от нещата, които ме подтикнаха да продължа обучението си в тази сфера. Освен в университета, набирам нова информация и знания и от различни семинари.

Сертификат:

 • Заекване при деца в предучилищна и училищна възраст; Гласови нарушения

Мартин

Аз съм Мартин Петков, придобил степен бакалавър по специалност Логопедия в СУ „Св. Климент Охридски“. Към днешна дата студент по Клинична психология към ЮЗУ,,Неофит Рилски“.
Определям себе си като млад, амбициозен и отдаден на работата си човек. Стремежът към качествена логопедична терапия и добри резултати ме съпътстват от началото на професионалното ми развитие и ми дават посока в това да надграждам способностите и знанията. Интересите ми са свързани в повишаване квалификацията относно терапия, диагностика и превенция на нарушенията на артикулацията, комуникацията и психическото развитие в детска възраст. На мнение съм, че доверието към добрия специалист се изгражда с честност и добри резултати.