Орално-моторна терапия

Орално-моторната терапия (ОМТ) е процес, който улеснява подобряването на функцията на челюстта, устните и езика. Орално-моторните техники могат да се използват при терапия на артикулацията, терапия на гълтането, храненто, орофациална миология, физиотерапията, ерготерапията и др. ОМТ е система от пасивни и активни похвати за въздействие върху механизмите на говор и хранене. ОМТ има за цел да стимулира сензорно и да активизира моторно мимическите, дъвкателните и мускулите на езика, за да се оптимизират техните движения нужни за хранене и говор. Терапията подобрява тонуса на мускулатурата, подобрява подвижността на езика, устните и челюстта, увеличава тяхната сила, подобрява автономното им движение и точността на движенията, подпомага оралномоторното планиране.

ОMT се използва в логопедичната терапия за развитие на речевите движения. В самото си ядро ​​речта е движение на четири основни речеви подсистеми, както следва: 

 Дишане –  процесът на говорене изисква да дишаме, а дишането изисква тялото да се движи. Процесът на говорно дишане изисква специални движения на гръдния кош, за да могат белите дробове да се разширяват и свиват. Подобно на акордеон, въздухът нахлува, когато белите дробове се разширяват, а въздухът се изтласква, когато се свиват. Това е движение, което трябва да се развие правилно за добра реч. За говорното дишане е вашен обемът на издишната струя и нейната насоченост.

Движение на гласните връзки – Някои звукове се издават с участието на гласилките, а други без тяхното участие. За добра реч трябва да е развита способността да се „включва“ и „изключва“ гласа в определени моменти. Това изисква развитието на малките мускули, които контролират хрущялите на ларинкса.

Резонанс – звукът може да резонира в устната и носната кухина. Кажете „Аааа“ и забележете, че този звук излиза от устата. Сега кажете „Мммм“ и забележете, че устата е затворена и звукът излиза през носа. Механизмът, който контролира тази посока на въздушния поток, се намира в задната част на устната кухина и е известен като велофарингеален механизъм. Този механизъм отваря и затваря прохода към носа. Когато е отворен, звукът може да преминава в и през носа. Когато е затворен, звукът резонира в устната кухина. Правилната реч изисква децата да се научат как да накарат този механизъм да се отваря и затваря в определени моменти за конкретни звукове на речта.

Оралномоторни механизми – За да се говори правилно, човек трябва да движи устата (челюст, устни и език) по определени начини. Кажете „Мммм“ и забележете как устните ви се допират. Сега кажете „ннн“ и забележете, че устните ви не се докосват, а че езикът ви се прилепва към небцето ви. Тези два звука са много сходни. Това, което ги прави различни, е начинът, по който се учленяват в устната кухина. Всеки звук на речта се продуцира със специфична позиция на челюстта, устните и езика. За добро произношение се изисква челюстта, устните и езикът да се движат добре във всички посоки и да го правят независимо и в координация един с друг.

Оралномоторна терапия се използва за подобряването на оралномоторните и хранителни механизми и като спомагателно средство при терапия на артикулацията и терапия на гълтането. Оралномоторните упражнения подобряват мобилността, осъзнаването на разположението, координацията, силата на оралната мускулатура и структури. Използва се за промяна на тонуса в областта на устната кухина (бузи, устни, език), мускулите на лицето и шията. Оралномоторната терапия помага при работата с деца със структурни проблеми като къс френулум, цепнатини и високо и небце. Ефективна е при физиологични проблеми на мускулния тонус, дихателен капацитет и синхрон при сукане и гълтане, неправилна позиция на езика в покой и инфантилно гълтане.

В логопедичен кабинет Мерида използваме различни инструменти, масажори и сонди за оралномоторна терапия на водещите производители ARKTherapeutic и TalkTools. Чрез оралномоторна терапия стимулираме и подобряваме оралната сетивност, развиваме стабилността на долната челюст, независимите движения на езика, неговата сила и стабилност, подобряваме контакта между устните и тяхната мобилност.