Кога да се консултираме с логопед?

Нашата препоръка е да се консултирате с логопед винаги, когато имате някакви притеснения относно развитието на вашето дете.
Логопедът е специалист, който ще направи оценка на уменията на детето (езикови, говорни, орално-моторни, готовност за училище, анализ на четенето, писането, математическите умения, двигателното планиране, фината и обща моторика). Логопедичната терапия започва след преминаване на логопедична диагностика.

Препоръчваме Ви да запишете час за консултация с логопед, когато търсите отговор на следните въпроси:

  • детето не използва целенасочено думи (около 1 година)
  • детето не съставя фраза от 2 думи (1;6-2г) – например: „мамо ела“, „голямо куче“ и т.н.
  • детето не разбира добре, не изпълнява прости инструкции непридружени с жест (пр. ела, дай).
  • детето има трудности с произнасянето на някои говорни звукове (изопачава ги – например „уъ“ вместо „л“, пропуска ги или ги заменя – например „с“ вместо „ш“).
  • късно проговаряне, беден речник – изполва малко думи, недостатъчни за добра комуникация;
  • аграматична реч – детето има трудности при съгласуването по род и число, пропуска срички или звукове, малки думи (предлози, частици), бърка глаголни времена, местоимения, не спазва правилата за словоред.
  • има нарушение на плавността на речта – заекване (накъсване на речта, удължаване на звукове, повторение на звукове, срички, думи, блокажи).
  • има трудности при овладяването на училищните умения – четене, писане, сметни операции или казано с термин – дислексия, дисграфия, дискалкулия.
  • развитийни проблеми – генетични синдроми, недоносеност, трудности при моторното планиране (диспраксия).
  • проблеми с храненето, гълтането и оралната моторика.

Как протича логопедичната консултация?

1.
Вече сте взели решение за среща с логопед, нужно е да запишете своя час за консултация! В логопедичен кабинет Мерида консултацията протича в рамките на 1 час.
Добре е да носите (ако притежавате) статус от специалисти работили с детето преди това, както и допълнителна документация, която смятате, че може да ни бъде от полза.

2.
Ще Ви зададем въпроси свързани с развитието на детето (психомоторно развитие, начин на хранене, интереси, любими занимания и дейности, които избягва и др.).
Консултацията с детето протича под формата на игра. Логопедът следи реакциите на детето, уменията му за комуникация, двигателните му умения (фина и обща моторика). Прави се първоначален оглед на артикулационния апарат. При нужда логопедът може да Ви насочи към друг специалист (УНГ, ортодонт и др.).

3.
В края на логопедичната консултация, логопедът ще обсъди с Вас наблюденията си и ще отговори на въпроса има ли детето нужда от последваща диагностика и терапия.

Услуги на логопедичен кабинет Мерида

Логопедична консултация

При възникнали въпроси относно развитието на Вашето дете, не се колебайте да запишете час за консултация!

Логопедична диагностика

Оценка на уменията на детето с помощта на нормирани тестови батерии.

Логопедична терапия

Индивидуални занимания спрямо нуждите на детето.