Какво предстои?
В Логопедичен кабинет Мерида логопедичната диагностика протича в рамките на няколко часа (4-8 часа), в зависимост от изследваното комуникативно нарушение, както и кооперативността на детето и използваните методи.
На детето се представят различни игри, чрез които логопедът проверява фината и обща моторика, графичните умения, пространствените представи, уменията за запаметяване (слухова и зрителна памет), класификация, причинно-следствените връзки и времевите представи, артикулацията, езиковата компетенция и др. Логопедът прави оценка на оралната моторика – захапка, подвижност на езика, орална сетивност, движение на устните и др.

За логопедична диагностика използваме и нормирани тестове:

  • DDE-2 – тестова батерия за оценка на дислексия на развитието;
  • Denver II – скрининг оценка за развитие на детето от 0 до 6г;
  • Д.П.Е. 3-4г – Нормиран  тест за диагностика и превенция на езика;
  • Тест за готовност на детето за училище;
  • К.Т.Ф.О. /превенция на дислексия/ за деца от 4 до 7г.
  • Оценка на четенето – декодиране/разбиране и неговите нарушения при ученици от първи и втори клас;

Логопедът попълва нужната документация, след диагностиката изготвя индивидуален терапевтичен план. След проведена диагностика и направена оценка на уменията на детето, логопедът може да изготви логопедичен статус (който е необходим за ТЕЛК, училище, детска градина и др.).

Услуги на логопедичен кабинет Мерида

Логопедична консултация

При възникнали въпроси относно развитието на Вашето дете, не се колебайте да запишете час за консултация!

Логопедична диагностика

Оценка на уменията на детето с помощта на нормирани тестови батерии.

Логопедична терапия

Индивидуални занимания спрямо нуждите на детето.