Нашата история

Логопедичен кабинет „Мерида“ съществува от 2019 година. Създадохме го като олицетворение на общи мечти, стремежи и възгледи. Логопедичната терапия за нас е обвързана с много любов към децата, отношение към детайла, отдаденост към процеса и подкрепа на семействата, които ни се доверяват. Вярваме в постоянството, структурата и свързването с децата, като метод за постигане на добри резултати.
Нашата мечта стартира още в първи курс на следването ни по Логопедия. Ние, Жаклин Христова и Йоана Йовчева, решихме да бъдем екип по поставените ни задачи и открихме, че съвместната работа доста ни се отдава. По-късно към нас се присъединиха и други съмишленици, колеги, които можем да наречем и приятели, което ни прави един добре сплотен и работещ екип.

Общият ни стремеж е да доставяме качествена услуга за деца. Поради тази причина не спираме да се развиваме и да преминаваме през различни обучения, слушаме различни онлайн семинари и четем най-новата литература. Редовно подобряваме инвентара от игри и пособия за логопедична терапия.

Интересите ни са свързани с ранното детско развитие, иновативните похвати в логопедията, орално-моторната терапия и развитие на хранителните механизми, съпътстваща терапия при ортодонтско лечение (неправилна позиция на езика, неправилно гълтане) , възможностите за учене през игра, нарушения на сензорната интеграция, нарушения от аутистичния спектър, артикулационни нарушения, езикова патология, плавностни нарушения, обучителни нарушения и др., както и занимания при изпреварващо развитие, подготовка за прием в различни частни училища. През годините натрупан опит сме преминали през държавни и частни институции, имали сме късмета да наблюдаваме и да работим с много разнообразни комуникативни нарушения.

  Мотивация

  Вярваме във възможностите за развитие на всяко дете. Най-голямо удовлетворение за нас е да чуем първите думи, фрази и изречение, да усетим за пръв път опит за общуване, да споделяме радостите от училищните успехи, да срещнем радостта от постигнатите успехи в очите на родителите. И всичко това, докато извършваме най-приятното за деца и възрастни – забавляваме се!

  Логопедичен кабинет Мерида

  Нашият кабинет съществува от ноември 2019 година. Стараем се да създадем уютно място за малчугани и родители, като стремежът ни да обновяваме материалната база не спира.

  Услуги на логопедичен кабинет Мерида

  Логопедична консултация

  При възникнали въпроси относно развитието на Вашето дете, не се колебайте да запишете час за консултация!

  Логопедична диагностика

  Оценка на уменията на детето с помощта на нормирани тестови батерии.

  Логопедична терапия

  Индивидуални занимания спрямо нуждите на детето.