Oсновни достижения на децата във възрастта до 12 месеца

Част от основните моменти в моторното развитие като контрол на главата, хващане, сядане, лазене и ходене позволяват да се получи връзката на детето с обектите и хората от непосредственото му обкръжение.

От 1-3 месец – Контролът на главата  при децата е гаранция за по-нататъшната еволюция на позата – от легнало към седнало и към изправено положение. От този контрол до голяма степен зависи и качеството на движенията на очите. Грижата на възрастните в този ранен стадий от развитието на детето е от първостепенно значение за нормалното двигателно развитие. Феноменът е популярен като „залежаване на бебето“- липса на ритмично обръщане след хранене; значимо изоставане в постигане на контрола на главата, значимо изоставане в цялостното двигателно и езиково развитие. За да бъде избегнато такова нарушение е важно бебето да стои по корем. Да бъде ограничено седенето в ограничаващи движението помощни средства като шезлонги, бънджита, кошове за кола и проходилки.

(4-9м) Волевото хващане на предметите предоставя възможност за опознаване чрез манипулация, което води до разбиране на предназначението им и целевата им употреба, тяхната функция. Този процес е много важен и за развитието на координацията око-ръка.

(6-8м) Децата, които могат да седят без подкрепа, имат възможност да  движат главата и торса и по този начин да изследват света около тях. Тъй като торса е стабилен, ръцете се освобождават за повече действия, манипулиране с предмети и опознаване. В този период се появява бъбленето – повтарянето на срички.

Следва лазенето между 7-9 месец, което е първото самостоятелно придвижване в пространството от детето. Важно е този етап от развитието на детето да не се пропуска, защото дава отражение в латерализацията на мозъчните хемисфери и върху последващата им функция.

След него следват изправянето на (10-12м) и прохождането (11-15м), които са обвързани с вертикалната телесна ос и представите за горе-долу. В този период се появява и жеста за посочване и търсенето на внимание от страна на родителите. Появяват се кратки действия с предмети, които имитират действия. В този период очакваме първите думи на детето на 2-годишна възраст – фрази от две думи, когато детето има в активния си речник 50 думи.