Подходящи домашни игри за фонологично осъзнаване

Фонологичното осъзнаване е процес, който се формира в предучилищна възраст, т.е. 4-7 години. От изключителна важност е, защото неговото усвояване и добро развитие са превенция за тип дислексична симптоматика при усвояването на писмения език. А какво представлява? Фонологията е ниво в езиковата система, което отговаря за манипулирането на срички и фонеми, класифициране, римуване и др. Представяме ви няколко лесни игри, с които може да се забавлявате докато сте в колата, докато приготвяте вечеря, чакате на опашка… и т.н.

1. Кажи ми с кой звук започва…
Родителят си намисля дума (в началото е добре думите да започват с гласен звук) например „акула“. Задава въпроса към детето „Ще ми кажеш ли с кой звук започва думата „аааакула“? Когато удължаваме първия звук, децата много по-лесно се ориентират и могат да дадат правилен отговор.
След това идва ред на детето – измисля и казва дума, на която родителят определя първи звук.

2. Кажи ми дума, която започва с…
Малко по-сложен процес е генерирането на дума със зададен първи звук. Тази игра би била подходяща, след като вече сте си поиграли и усвоили първата. Играе се по следния начин – родителят казва „Кажи ми една дума, която започва с „А“ и детето съответно отговаря, след това е ред разбира се и на родителя. Когато се усвоят правилата и стане по-лесно, инструкцията може да се промени на повече от една дума с дадения звук.

3. Римувай с мен
Усвояването на римите може да започне с четене на книжки, които са с римувана реч. След това под формата на игра, предлагаме следното: родителят казва 3 думи – например: мечка, печка, рак (рак, крак, ракета; жаба, мама, баба) – в началото детето трябва да определи кои две думи си приличат и се римуват. Следващото ниво на игра – родителят казва „Кажи ми дума, която се римува с… баба“ и детето отговаря.

4. С кой звук завършва думата…
Правилата са както при игра номер 1. Отново е добре да удължаваме последният звук в думите, за да е по-лесно за децата.

5. Верижка от думи
След като вече сме усвоили първи и последен звук в думите – можем да започнем и с тази игра. Аз ти казвам една дума – например: корем – започва със звук К, ти трябва да измислиш дума, която започва с последния й звук (т.е. М).

6. Сричкуване
Определяне на брой срички в думите – чрез затвърждаване на уменията за ритмуване. Може да се играе с подскачане за всяка сричка, пляскане с ръце, отброяване с пръсти, отброяване на предмети (моливи, копчета, топчета) и др.