Диагностика с тест DDE-2

Тестова батерия за оценка на дислексия на развитието

DDE-2 (Dislessia e della Disortografia Evolutiva-2) е тестова батерия за оценка на дислексия на развитието. Приложима е за ученици от 2-ри до 8-ми клас. Базира се върху невропсихологичния модел на четенето на Coltheart (Dual Route Model). Позволява диференцирана оценка на умениятаза фонемно-графемното кодиране и декодиране и уменията за семантичен анализ на речта.

Състои се от:

  • 5 субтеста за четене ( четене на букви, думи, псевдодуми, избор на омофони, четене на вярно и невярно написани думи.
  • 3 субтеста за писане (писане на думи с различна сложност, писане на псевдодуми, писане под диктовка на изречения, съдържащи думи с по-сложен правопис.

DDE-2 се използва за:

  • оценка на нивото на придобитите умения за четене и писане и по-доброто разбиране на техните характеристики, в случай че се окажат проблемни;
  • измерва аспектите на декодирането, но не и разбирането или възпроизвеждането на текстове;
  • изработване на програма за работа с детето;
  • оценка на ефективността на различни интервенции;
  • оценка на грамотността при дислексия на развитието.

След провеждането на диагностиката с тест DDE-2 ще получите статус с оценка и анализ на грешките и препоръки за работа. При нужда се провеждат и допълнителни тестове за установяване на причините за дефицитете.

Leave a Comment