Въпроси, на които логопедите се затрудняват да отговорят

В логопедичното ежедневие се сблъскваме с разнообразни въпроси. Най-често ни ги задават децата, но и техните родители. Когато посетите консултация с логопед е нормално да търсите отговор на много от притесненията, свързани с вашето дете. Ето част от въпросите, на които ние не можем да дадем конкретен отговор и защо:

1. Колко време ще продължи терапията?
Всеки пациент е индивидуален случай със собствени особености. Децата имат различни интереси, различно ниво на комуникация, различно темпо на усвояване и на развитие. Дори и дадена симптоматика много да ни напомня на конкретно дете, което вече е посещавало терапия при нас, то със сигурност ще има разлика. Продължителността на терапията зависи от степента на нарушението, обхвата му, мотивацията на детето и тази на родителите (в изпълнението на задачите за вкъщи), редовното посещение на терапевтични часове. В заключение, колкото и да искаме да отговорим на този въпрос – има много неизвестни, които могат да удължат срока на логопедичната терапия, както и да го съкратят. Винаги даваме всичко от себе си, за да поддържаме мотивацията на детето и да го окуражаваме за последващите постижения.

2. Кога ще се оправи?
Целта ни винаги е да развиваме уменията на децата във всички сфери, за да постигат максималното и да са доволни от себе си. Искаме да помогнем за изграждането на самостоятелни личности. В този смисъл, при някои комуникативни нарушения целим да изградим самоконтрол и самокорекция (и последвала автоматизация) на придобитите умения; следване на разнообразни стратегии за справяне в различни ситуации (при нарушения, които затихват и след това се завръщат); придобиване на самочувствие за самостоятелно справяне с проблема. При някои случаи няма как да знаем кога ще се оправи, важно за нас е да се подобри и да продължи да се развива положително.

3. Имали ли сте дете с такава симптоматика?
Тук отново трябва да споменем, че всеки случай е индивидуален и симптомите на нарушенията не винаги са еднакви при всички деца. В хода на терапия децата разкриват много повече от себе си, съответно роля изграва и темперамент, характер, интереси и др. за мотивацията им.

4. Кога ще проговори?
Отново всичко е изключително индивидуално. При малки деца е много важно родителите да продължават терапията от кабинета и вкъщи, за да има по-бързи резултати. Помощта им е задължителна, наричаме ги ко-терапевти. С общи усилия и съобразено с индивидуалностите на детето, резултатът ще се появи.

5. Не може ли да се случи по-бързо?
Дори да става въпрос за нарушение на звукопроизношението, понякога децата имат нужда от повече време, за да осмислят и усъвършенстват позициите на артикулационните органи. За всички останали комуникативни нарушения важи същият принцип. Детето следва свой собствен темп, родителите и терапевтите следва да правят всичко възможно с общи усилия да стимулират развитието му. Трябва да имаме предвид всички малки стъпки, които детето прави, и да ги оценяме. Важно е да не се отчита прогресът и да не се отказваме.

6. Колко често трябва да посещава терапия?
На този въпрос е по-лесно да се даде отговор. Оптимални за развитието на детето са посещения между 2-4 пъти в седмицата, в зависимост от вида нарушение. Важно е да се изгради рутина. Да не се правят прекалено големи паузи повече от месец (които не са свързани с болест или други подобни състояния), защото когато детето се „завърне“ отново в терапевтичните часове, то се връща назад с усвоените умения и трябва да започнем отново. Честото пропускане на терапия води до по-бавно развитие, по-трудно изграждане на връзка терапевт-дете. Децата губят мотивация, защото не виждат резултат от своите усилия.