Терапия на гълтането

Терапия на гълтането се прилага при неправилна позиция на езика в покой и неправилен механизъм на преглъщане (инфантилно преглъщане). Тази терапия е спомагателна при ортодонтско лечение. Дишането през устата, неправилното преглъщане и недобрата позиция на езика в покой са предпоставка за недобро развитие на челюстите, и изкривяване на зъбните редици.

Правилната позиция на езика в покой е в горната част на устната кухина, а върхът му застава на няколко милиметра зад горните зъби. При неправилна позиция на езика той лежи на пода на челюстта и оказва натиск на или между зъбите по време на говор и преглъщане. Неправилната позиция на езика води  и до дишане през устата и нарушения на съня.

Какво причинява това състояние:

  • Прекалено дълго смукане на пръст или биберон. Обект в устата на детето кара езика да се разполага в долна позиция и изнесен напред при покой и преглъщане. Появата на нарушението зависи от продължителността на вредния навик. 
  • Липсващ зъб или отворена захапка. Когато зъбите не оформят дентална арка отпред и отстрани може да се наблюдава неправилен механизъм на преглъщане и лоша позиция на езика. От друга страна лошата позиция на езика също може да оформи отворена захапка.
  • Слаба орална мускулатура или намален тонус. Слабата мускулатура и намаления мускулен тонус може да е предпоставка за отваряне на челюстта, отворена уста и изместване на езика напред.
  • Генетично. Фамилна обремененост с нарушения на оралните и  лицеви структури.

Последици от инфантилното преглъщане и неправилната позиция на езика:

  • Преглъщане и отхапване. По време на преглъщане езикът се измества патологично напред. Ако захапката е отворена това може да доведе до проблеми с отхапването на храна.
  • Израстване на зъбите. Натиска на езика върху предните зъби при инфантилно преглъщане може да повлияе върху израстването на развитието на зъбите и неправилно развитие на захапката.
  • Нарушена артикулация. Неправилен механизъм на произнасяне на звуковете „Т, Д, Н“, междузъбно произнасяне на „С, З, Ц, Ш, Ч, Ж“.

Терапия на инфантилното преглъщане и неправилното положение на езика. 

Включва миофункционална и орално-моторна терапия. Целта на терапията е да развие нормална позиция на езика в покой – затворени устни и зъби и език в горна позиция, зад горните зъби, дишане през носа. Упражненията включват изгражане на умения за правилно преглъщане. Терапията често в координация с ортодонтско лечение.