Тест Диагностика и превенция на езика (Д.П.Е. 3-4)

Диагностика и Превенция на Езика 3-4 е бърз тест за оценка на комуникативното, езиковото и графомоторното развитие на децата от 3 до 4 годишна възраст. Целта на методиката е идентифициране на децата в риск. Разработен е от екип от български специалисти, съобразен е с нормите на развитие за съответната възраст.
Д.П.Е. 3-4 позволява ранно ориентиране в комуникативните и езикови трудности. Реализира се под формата на въпросник, съдържа серия от прости въпроси, графични и практически задачи. Изследва социализацията и комуникацията, графичните умения, разбирането и изразяването.
Тестът изследва и познанието на детето за частите на човешкото тяло и пространствената ориентация.
Резултатите се представят на родителите под формата на бланка със схематично обозначение на уменията на детето по сфери и общ бал от точки.

Повече за езиковото развитие и нарушения на езика на нашите статии.