Скрининг тест Denver II

Denver II е скринингов тест, който оценява уменията на децата от 0 до 6 години. Може да даде информация за общото развитие на детето и да алармира за потенциални проблеми. Провежда се под формата на игра и манипулация с познати за детето предмети, информация от родителите и наблюдение. Тестът оценява и силните страни на детето. Резултатите са нормирани спрямо типичното развитие на децата за съответната възраст (изведени чрез представителна извадка). Може да индикира за слабости в дадени сфери и насочи родителите за подкрепа при усвояване на дадени умения типични за възрастта.

Denver II е инструмент, чрез които не може да се постави конкретна диагноза, но изведената информация може да насочи родителите и специалистите към правилната терапия или нуждата от подкрепа в дадена сфера.