Отлагане от първи клас: Защо? Как? Кога?

Както родителите, така и специалистите, имащи наблюдение и работещи с дадено дете, понякога виждаме нужда от допълнително време за овладяване уменията, които са необходими преди постъпването в първи клас и започване на процесите по четене и писане. Причините за „забавяне“ в изграждането на тези умения са многобройни и са характерни за индивидуалното развитие на всяко дете. Специалистите логопеди и психолози провеждат „Тест за училищна готовност“, който също дава добри данни относно възможностите на бъдещите ученици.

Децата в България могат да бъдат отложени от първи клас по обективни причини за една учебна година. Често подобно предложение от страна на специалистите създава тревожност в родителите, поради социалната стигма и страха от „етикиране“ на детето като различно. Важно е да обърнем фокуса и да обясним защо всъщност подобна стъпка е ценна и полезна за детето. Интензивната подкрепа за тази една година ще даде достатъчно време детето да бъде по-уверено и по-успешно в учебната среда, без излишно напрежение. Често ползите са доста повече от негативите, за един по-успешен старт в развитието на децата. В тази „бонус“ година даваме време за придобиване на нови полезни умения, които да подкрепят процеса на ограмотяването, адаптацията към академичната среда, позволяваме си да намалим страховете от провал, повишаваме увереността на детето към собствените си умения и възможностите си за справяне с различни задачи, проблеми, конфликтни ситуации.

Защо детето може да се нуждае от отлагане от 1 клас?

За разлика от детската градина, в училище ученикът ще трябва да се справя самостоятелно с редица наглед прости задачи – ориентация в сградата, в класната стая, в стола,  хранене и хигиена, отговорност към личните си вещи. Детето има по-голяма „лична свобода“, която обаче носи и повече лични отговорности. Преходът от детската градина към училището се изразява и в това, че се преминава от водещата дейност „игра“ към водеща дейност „учене“, намаляват се часовете за почивка (обедният сън отпада), съответно ежедневието на детето се увеличава. Увеличават се и успехите и провалите, радостите и разочарованията, съответно и опитът, като в края на деня всичко това трябва да се преработи и осмисли.

А защо понякога е необходимо на едно дете да се даде допълнителна година преди училище?

Като специалисти по детско развитие, ние следим за синхронното развитие на всички сфери. Когато психолог или логопед, който детето посещава, или ЕПЛР в детската градина, предложат подобна стъпка, то навярно детето има затруднения и изоставане в някои от следните умения, необходими за добрата адаптация в училище:

  • Емоционална и социална зрялост, концентрация и внимание (слухово, зрително), памет (слухова, зрителна); умения за самостоятелност (хранене, събличане, обличане, самообслужване); умения за игнориране на „дистракторите“ по време на учебният процес; елементарна представа за време и продължителност; ориентация в пространството;
  • Фина и груба моторика – добър постурален контрол (поза на седеж и стоеж); умения за проследяване и зрително-моторна координация, координация око-ръка (необходими при водене на записки, преписване от дъската, преписване от учебник и т.н.); добре развита сила на ръката и пръстите, добър захват на молива и химикала, които да осигурят стабилност при продължително писане.
  • Езиково развитие – богат речников запас; точно преразказване на личен опит, на познати и непознати приказки; правилна употреба на род и число, време на глагола, добра граматическа структура на изречението; да има натрупани познания за света; добри металингвистични познания (фонология) – буквуване, определяне на брой срички в дума, думи в изречение, римуване, определяне на позицията на звук в думата; не на последно място – липса на артикулационни грешки, които при наличие оказват влияние върху ограмотяването (напр. грешките в устната реч се прехвърлят в писането – замени на буква „Ш“ с буква „С“, защото звук „Ш“ е заменен от звук „С“; замени между буквите „Р“-„Л“ и др.)

Как да отложа детето от първи клас?

Ако детето посещава логопед или психолог, както и учителите и  ЕПЛР в детската градина, може да се обърнете към тях за съвет и обсъждане относно необходимостта от тази стъпка. Специалистите могат да издадат документи, становище, спрямо проведените тестове за училищна готовност. За да бъде отложено детето от първи клас е важно да се подаде заявление към регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование за съответния град или област.

За гр. София може да намерите информация тук. Срокът за подаване на документите е 30 юни.