7 основни двигателни умения

необходими за постигане на училищни успехи.

Овладяването на целенасоченото движение помага на децата за доброто им представяне в училище. Доказано е, че развитието на моторните умения дава отражение и върху развитието на мозъчните процеси.

Развитието на двигателни умения не е само, за да бъде детето здраво и силно, но и за подкрепа на всяка област и аспект от овладяването на училищните умения. Докато „тренираме” и „загряваме” тялото, ние даваме на мозъка още по-добра тренировка.

Повечето хора не осъзнават, че има връзка между тялото и ума. Когато тялото е подготвено за учене, ученето става автоматично. Искаме от деца да четат гладко думите, да имат способността да изписват цяла страница и да водят записки от дъската. Изненадващо, много деца в училище се затрудняват с овладяването на тези прости основни умения. В резултат започват да се формират пропуски в ученето и детето може да започне да изостава, тъй като тези пропуски стават все по-големи и трудни за наваксване. Двигателните игри с цел помагат за развитието на детето и могат да бъдат ключът към укрепването на тялото на детето за академичен успех.

Представяме Ви някои двигателни умения, които децата трябва да придобият и ще използват ежедневно при обучението си в училище.

  1. Координация око-ръка – Доброто развитие на координацията око-ръка подготвя мозъка за може да подготви мозъка и тялото за писането, проследяването на реда при четене и писане.
  2. Билатерална координация – Това е умението двете ръце да работят координирано по постигането на дадена цел. Развитието на двустранна координация е важно умение, необходимо за прости задачи като държане на хартията с едната ръка, докато другата пише.
  3. Мускулатура на торса – Развитата торсова мускулатура ​​може да помогне на детето да седи изправено на стола си, като същевременно поддържа движенията на главата нужни за копиране на записки от дъската.
  4. Баланс и координация – Ако равновесието на детето е нарушено, то няма стабилна позиция на седеж, често се върти на стола. Изграждането на по-добър баланс и координация може да подпомогне вниманието и фокуса на вашето дете, емоционалната регулация и поведение.
  5. Пресичане на средната линия – Пресичането на средната линия е важно за развитието на мозъка. То оказва влияние върху уменията на детето да проследява думите в страницата, да решава различни задачи и да пише като запълва обема на страницата.
  6. Игри с пресичане на хоризонталната и вертикалната линия на тялото – Включват различни движения с ръцете и краката, маже да се използват тежки или сетивни материали за подобряване и задоволяване на сензорните възприятия. Такива игри са ножични движения с краката, пренасяне на сензорни торбички с движение на ръцете, накланяне ляво – дясно с лост и други. Тези дейности помагат за организирането на мислите, речта и езика, поддържат паметта и помагат следването на указанията.
  7. Игри със следване на модел – Играта на игри и участието в дейности, които изискват следването различни модели, помагат за развитието на последователност, задържане на факти, математическите умения.