За нас

Ние сме Жаклин Христова и Йоана Йовчева, логопеди и ерготерапевти. Още в първи курс решихме да бъдем екип по поставените ни задачи и открихме, че съвместната работа доста ни се отдава. Общият ни стремеж е да доставяме качествена услуга за деца. Поради тази причина не спираме да се развиваме и преминаваме през различни обучения, слушаме различни онлайн семинари и четем най-новата литература, подобряваме инвентара от игри и пособия за логопедична терапия.
Интересите ни са свързани с ранното детско развитие, иновативните похвати в логопедията, орално-моторната терапия, възможностите за учене през игра. През годините натрупан опит сме преминали през държавни и частни институции, имали сме късмета да наблюдаваме и да работим с много разнообразни комуникативни нарушения.

През 2023г. и двете придобихме квалификация „Ерготерапия в приобщаващото образование“ към Нов български университет.

Сертификати

 • RMTi Level 1&2 – Rhythmic Momevent Training International;
 • DDE-2 – тестова батерия за оценка на дислексия на развитието;
 • Denver II – скрининг тест за детско развитие от 0-6г;
 • Тест Диагностика и превенция на езика 3-4г. (ДПЕ 3-4г);
 • Картинен тест за фонологичното осъзнаване (КТФО);
 • Оценка на четенето (декодиране и разбиране);
 • Иновативни подходи при работа с дискалкулия, математическа тревожност и затруднения в обучението;
 • Приказнотерапия;
 • Сензорна регистрация и преработка – диагностични и терапевтични подходи при проблеми в развитието на оралномоторните и хранителни механизми;
 • Биомеханика и терапия на оралномоторни механизми в помощ на говорната артикулация;
 • Обучителен тренинг за сензорна преработка и двигателно планиране;
 • Отражение на психомоторните и очно-моторните нарушения върху изграждането на комуникативните системи;
 • Първа помощ за деца;
 • Международна научна конференция “Нови технологии в диагностиката и терапията на нарушения в развитието“.

Мотивация

Вярваме във възможностите за развитие на всяко дете. Най-голямо удовлетворение за нас е да чуем първите думи, фрази и изречение, да усетим за пръв път опит за общуване, да споделяме радостите от училищните успехи, да срещнем радостта от постигнатите успехи в очите на родителите. И всичко това, докато извършваме най-приятното за деца и възрастни – забавляваме се!

Логопедичен кабинет Мерида

Нашият кабинет съществува от ноември 2019 година. Стараем се да създадем уютно място за малчугани и родители, като стремежът ни да обновяваме материалната база не спира.

Услуги на логопедичен кабинет Мерида

Логопедична консултация

При възникнали въпроси относно развитието на Вашето дете, не се колебайте да запишете час за консултация!

Логопедична диагностика

Оценка на уменията на детето с помощта на нормирани тестови батерии.

Логопедична терапия

Индивидуални занимания спрямо нуждите на детето.